HUYỆN BẢO YÊN

19/11/2018 04:52 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu UBND Thị trấn Phố Ràng
1 Điểm thu số 1 Lý Thanh Hà 01682946637 Trụ sở UBND thị trấn Phố Ràng - Tổ dân phố 5B, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
Đại lý thu UBND xã Lương Sơn
1 Điểm thu số 1 Nguyễn Đức Thê 0961721446 Trụ sở UBND xã Lương Sơn - Thôn Phia 1, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
Đại lý thu UBND xã Yên Sơn
1 Điểm thu số 1 Phạm Xuân Quang 0972126929 Trụ sở UBND xã Yên Sơn - Bản Bát, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
Đại lý thu Bưu điện huyện Bảo Yên
1 Điểm thu Bưu cục Bảo Yên Đào Thị Kim Thoa 094 535 9315 Tổ 5B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
Đặng Văn Giang 091 209 0992
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn Nguyễn Thị Hằng 097 291 7011 Bản Bát, Xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Tân Dương Trịnh Thị Thanh Thủy 098 747 3717 Bản Mủng, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Xuân Thượng Hoàng Thị Phượng 091 695 8092 Bản 4 Vành, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
5 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Xuân Hòa Hoàng Thị Nhung 0169 712 1869 Bản Vắc, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
6 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Đô Nguyễn Thị Anh 0120 595 6920 Bản Nà Đình, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276
7 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Yên Nguyễn Thị Anh 0120 595 6920 Bản Pác Mạc, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 02143.876.276