HUYỆN BẢO THẮNG

19/11/2018 04:56 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu UBND thị trấn Phố Lu
1 Điểm thu số 1 Vũ Thị Thơm 01695.080.838 Trụ sở UBND thị trấn Phố Lu  -Tổ dõn phố 1, thị trấn Phố Lu,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
Đại lý thu UBND thị trấn Tằng Loỏng
1 Điểm thu số 1 Trần Thị Phương Linh 0989.492.006 Trụ sở UBND thị trấn Tằng Loỏng - Cù 1, xó Xuân Giao,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
Đỗ Thị Hương 0977,529,600
 Đại lý thu UBND TT Nông tr­ường Phong Hải
1 Điểm thu số 1 Đoàn Thị Gấm 01666.930.465 Trụ sở UBND TT Nông tr­ờng Phong Hải, Tổ dõn phố 4, TT Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
  Đại lý thu UBND xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Đỗ Hương Giang 01687.806.957 Trụ sở UBND xã Sơn Hà - Thôn An Hồng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
Phạm Thị Hương 01656,223,476
Đại lý thu UBND xã Sơn Hải huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Phạm Thúy Dịu 0975.558.305 Trụ sở UBND xã Sơn Hải - Thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
 Đại lý thu UBND xã Xuân Giao huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Đỗ Thị Kim Oanh 0989.408.587 Trụ sở UBND xã Xuân Giao -  Thôn Hùng Xuân 2 - xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
Đỗ Thị Nhài 0168,632,1510
 Đại lý thu UBND xã Gia Phú huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Trần Thị Lệ Quyên 0985.153.316 Trụ sở UBND xã Gia Phú - Thôn Phú Xuân ,xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
 Đại lý thu UBND xã Xuân Quang huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Nguyễn Thị Nga 01647.358.326 Trụ sở UBND xã Xuân Quang- Thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
2 Điểm thu số 2 Lê Hoàng Anh 0972,134,266
 Đại lý thu UBND xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Nguyễn Thị Nga 01649.615.723 Trụ sở UBND xã Phú Nhuận - Thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
 Đại lý thu UBND xã Bản Cầm huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Ngân Văn Thăng 0169,711,5701 Trụ sở UBND xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 02143.862.416
Đại lý thu Bưu điện huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu Bưu cục Bảo Thắng Trần Thị Lệ 091 544 5256 Số 73 đường 19/5, Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
Lê Hồng Nhung  
Đặng Thị Thùy  
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Phố Lu Nguyễn Thị Hiền 094 315 3136 Thôn An Thành, Xã Phố Lu,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Sơn Hà Trần Thị Thanh Hằng 094 901 4271 Thôn An Hồng, xã Sơn Hà,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
Hoàng Thị Quyến    
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Gia Phú Trịnh Thị Khánh 091 838 9983 Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
5 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Bản Phiệt Đỗ Thị Hồng Liên 091 136 1085 Thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
6 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Trì Quang Nguyễn Thị Thêu 091 148 3306 Thôn Trì Thượng 1, xã Trì Quang,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
7 Điểm thu Bưu cục xã Xuân Quang Đào Thị Hà 097 274 4503 Bắc Ngầm, Xã Xuân Quang,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
8 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Xuân Giao Phạm Thị Liên 098 447 5835 Thôn Giao Bình, xã Xuân Giao,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
Lê Thị Duyên  
9 Điểm thu Bưu cục thị trấn Tằng Loỏng Hà Mạnh Cường 091 267 7377 Khu phố 3, thị trấn Tằng Loỏng,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
Đặng Hà Mi  
10 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải Phạm Thị Thanh Hải 094 450 8216 Thôn An Tiến, xã Sơn Hải,  huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
Nguyễn Sỹ Tình 091 792 6197
11 Điểm thu Bưu cục xã Phú Nhuận Trần Thị Quý   xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
12 Điểm thu Bưu cục xã Phong Niên Bùi Thị Chiền   xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
 Đại lý thu Hội nông dân huyện Bảo Thắng
1 Điểm thu số 1 Trần Quang Chương 0979.827.217 Hội nông dân huyện Bảo Thắng, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
2 Điểm thu số 2 Trương Thị Huê 0975.587.944 Nhà riêng Bà Trương Thị Huê, Đường Thanh Niên, TDP Phú Thành 4, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
3 Điểm thu số 3 Phan Trung Trường 0988.301.803 Nhà riêng Ông Phan Trung Trường, thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
4 Điểm thu số 4 Trần Văn Nam 0378.441.885 Nhà riêng Ông Trần Văn Nam, thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
5 Điểm thu số 5 Nguyễn Thị Lộc 0354.043.595 Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Lộc, thôn Tả Hà 3, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
6 Điểm thu số 6 Hoàng Thị Mỹ Quỳnh 0985.636.724 Nhà riêng Bà Hoàng Thị Mỹ Quỳnh, thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
7 Điểm thu số 7 Nguyễn Thị Tuyết Thúy 0986.320.054 UBND TT nông trường Phong Hải, Tổ dân phố 4, TT Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
8 Điểm thu số 8 Nguyễn Thị Luyến 0378.444.725 UBND xã Phố Lu, thôn An Thành, xã Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
9 Điểm thu số 9 Vàng Văn Liểng 0367.903.977 UBND xã Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
10 Điểm thu số 10 Bùi Văn Quyến 0985.132.089 UBND xã Thái Niên, thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
11 Điểm thu số 11 Vương Thị Liễu 0364.999.332, 0886.922.829 Nhà riêng Bà Vương Thị Liễu, thôn Đo Ngoài, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
12 Điểm thu số 12 Lù Văn Lịch 0985.569.227 Nhà riêng Ông Lù Văn Lịch, thôn Làng Lân, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
13 Điểm thu số 13 Nguyễn Thị Kim Thêu 0963.231.429 Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Kim Thuê, thôn Phú An 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
14 Điểm thu số 14 Đặng Quyết Thắng 0333.276.668 Nhà văn hóa thôn Phú Thành 3, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
15 Điểm thu số 15 Chu Thị Quang 0386.132.395 Số nhà 117, đường CMT 8, Tổ dân phố Phú Thành 3, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
16 Điểm thu số 16 Nguyễn Thị Hằng 0986.070.648 UBND TT Tằng Loỏng, TT Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
17 Điểm thu số 17 Lê Văn Khiêm 0949.067.442 UBND xã Trì Quang, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
18 Điểm thu số 18 Lương Đức Luân 0975.356.765 UBND xã Phong Niên, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416
19 Điểm thu số 19 Nguyễn Thị Hoa 0985.203.325 Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 02143.862.416