HUYỆN BẮC HÀ

19/11/2018 04:57 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu UBND thị trấn Bắc Hà
1 Điểm thu số 1 Nguyễn Thanh Hải 0972796389 Tổ dân phố Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
2 Điểm thu số 2 Đỗ Thị Thu Hiền 0987739751 Tổ dân phố Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đại lý thu UBND xã Tà Chải
1 Điểm thu số 1 Vàng Thị Yến 01672023363 Thôn Nậm Châu, Xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đại lý thu UBND xã Bảo Nhai
1 Điểm thu số 1 Đỗ Thế Hoàng 0976778341 Thôn Bản Mẹt Ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đại lý thu UBND xã Na Hối
1 Điểm thu số 1 Trần Thị Hiền 01665126855 Thôn Dì Thàng 2, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đại lý thu Bưu điện huyện Bắc Hà
1 Điểm thu Bưu cục Bắc Hà Hoàng Thị Thu 096 427 8102 Số 96, Ngọc Uyển, TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Trần Hải Hạnh  
Dì Thị Toản  
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Tà Chải Vàng Thị Hằng 098 769 5998 Thôn Nậm Châu, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Na Hối Vàng Thị Nhâm 097 409 6604 Thôn Na Hối Tày, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Lầu Thí Ngài Đinh Thị Lan Hương 098 737 1467 Thôn Lử Chồ 2, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
5 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Hoàng Thu Phố Hảng Thị Dừ 094 341 7692 Thôn Hóa Chéo Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
6 Điểm thu Bưu cục Bảo Nhai Trần Thị Mơ 090 323 0738 Thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đào Như Quỳnh  
7 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Cốc Ly Nguyễn Công Đức 0163 577 0797 Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
8 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Cốc Lầu Đặng Thị Yên 0165 253 5021 Thôn Hà Tiên, Xã Cốc Lầu,  huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
Đại lý thu Hội nông dân huyện Bắc Hà
1 Điểm thu số 1 Quan Văn Chuyển 0969101798 xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
2 Điểm thu số 2 Nguyễn Hùng Cường 0978409307 xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
3 Điểm thu số 3 Tráng Thị Váng 0367802930 xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
4 Điểm thu số 4 Giàng Thị Liên 0382819132 thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
5 Điểm thu số 5 Vàng Thị Hỉn 0392989731 thôn Na Lang,  xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
6 Điểm thu số 6 Sùng Seo Chư 0915586613 Thôn Tải Thồ 2,
xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
0214.3880.315
7 Điểm thu số 7 Lương Thị Khoẳn 0395917133 Thôn Nậm Lúc Hạ, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
8 Điểm thu số 8 Vàng A Giáp 0912252470 đội 2, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
9 Điểm thu số 9 Vàng Thị Hợi 0977460415 Xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
10 Điểm thu số 10 Bàn Hiệu Quý 0349052866 Thôn Nậm Đét, Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
11 Điểm thu số 11 Bàn Quang Tiến 0349929617 Thôn Bản Lùng, Xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
12 Điểm thu số 12 Bàn Thị Hạnh 0357175348 Bản Phố 2a, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315
13 Điểm thu số 13 Vàng Văn Quynh 0326306582 thôn Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 0214.3880.315