HUYỆN SI MA CAI

19/11/2018 04:59 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
Đại lý thu UBND Xã Si Ma Cai
1 Điểm thu số 1 Lê Thị Nhàn 0975061651 Trụ sở UBND xã Si Ma Cai, Thôn Phố Mới, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 02143.796.090
Đại lý thu Bưu điện huyện Si Ma Cai
1
Điểm thu Bưu cục Si Ma Cai
Nguyễn Thị Kim Yến 098 706 8582 Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai 02143.796.090
Hoàng Thị Hương 094 650 9651
 Đại lý thu Hội nông dân huyện Si Ma Cai
1 Điểm thu số 1  Giàng A Chá   Xã Cán Cấu - Huyện Si Ma Cai 02143.796.090
2 Điểm thu số 2  Ly A Sếnh   Xã Sín Chéng - Huyện Si Ma Cai 02143.796.090