HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

19/11/2018 05:00 PM


ĐIỂM THU BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH


TT Tên đại lý thu, điểm thu Họ và tên nhân viên đại lý thu Số điện thoại của nhân viên đại lý thu Địa chỉ giao dịch Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH huyện
 Đại lý thu UBND xã Bản Lầu
1 Điểm thu số 1 Trần Thị Thu Hương 0943639316 Trụ sở UBND xã Bản Lầu, Thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
 Đại lý thu UBND xã Bản Xen
1 Điểm thu số 1 Nguyễn Xuân Bách 0974627872 Trụ sở UBND xã Bản Xen,Thôn Na Lin, xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
Đại lý thu UBND xã Lùng Vai
1 Điểm thu số 1 Đặng Đình Thắng 0987160699 Trụ sở UBND xã Lùng Vai, Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
 Đại lý thu bưu điện huyện Mường Khương
1
Điểm thu Bưu cục Mường Khương
Lục Tố Trinh 0911 163 123 Số 282 Giải phóng 11-11, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
Vũ Thanh Hòa 0914 488 613
Nông Thị Hương 01239 630 123
2 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Bản Xen Lý Văn Lợi 0988 198 790 Thôn Na Lin, xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
3 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Lùng Vai Vương Tuấn Nam 0947 050 258 Thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250
4 Điểm thu Bưu điện văn hóa xã Bản Lầu Nguyễn Thị Hoa 0943 236 108 Thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 02143.881.250