Danh sách các đầu mối Bưu điện tiếp nhận thông tin và thực hiện nhận, trả hồ sơ BHXH, BHYT tại các đơn vị

22/10/2015 03:14 PM


( Kèm theo Công văn số 879/BHXH-TNHS ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai)
Đầu mối điều hành: Lãnh đạo Bưu điện tỉnh
Điện thoại ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0911 388 488
Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ: Điện thoại: 0203.821.426 
 
Mẫu giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Mẫu bảng kê chi tiết hồ sơ nộp qua dịch vụ Bưu chính

STT Huyện, Thành phố Bộ phận tiếp nhận thông tin và thực hiện nhận, trả hồ sơ tại đơn vị sử dụng lao động Bộ phận chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại Ghi chú
1 Thành phố Lào Cai Bưu cục Trần Hưng Đạo
Đại lộ Trần Hưng Đạo - Tổ 8 - P. Nam Cường - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.821.519
Bưu cục Trần Hưng Đạo
Điện thoại: 0203.821.520
Bà Vũ Thị Hải Yến
Di động: 01275.850.113
 
Bưu cục Trung tâm
Số 196 - Đ. Hoàng Liên- P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.820.117
Bưu cục Trung tâm Lào Cai
Điện thoại: 0203.820.117
Bà Đặng Diệu Linh
Di động: 0915.877.077
 
Bưu cục Cốc Lếu
Số 005 - Đ. Hòa An - P. Cốc Lếu - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.820.118
Bưu cục Cốc Lếu
Điện thoại: 0203.820.118
Bà Trần Bích Hà
Di động: 0915.841.118
 
Bưu cục Cửa Khẩu
Số 013 - Đ. Nguyễn Huệ - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.830.414
Bưu cục Cửa Khẩu
Điện thoại: 0203.830.414
Bà Trần Thị Thanh Xuân
Di động: 0915.352.555
 
Bưu cục Hoàng Liên
Số 327 - Đ. Khánh Yên- P. Phố Mới - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.832.652
Bưu cục Hoàng Liên
Điện thoại: 0203.832.652
Bà Vũ Thị Nguyên
Di động: 0912.068.148
 
Bưu cục Kim Tân
Số 613 - Đ. Hoàng Liên- P. Kim Tân - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.844.669
Bưu cục Kim Tân
Điện thoại: 0203.844.669
Bà Quản Thị Ánh Hằng
Di động: 0916.215.729
 
Bưu cục Pom Hán
Tổ 14 - P. Pom Hán - TP. Lào Cai
Điện thoại: 0203.852.419
Bưu cục Pom Hán
Điện thoại: 0203.852.419
Bà Bùi Thị Hồng Huệ
Di động: 0914.655.836
 
2 Huyện Bát Xát Bưu điện huyện Bát Xát

Điện thoại: 0203.883.063
Bưu điện huyện Bát Xát
Điện thoại: 0203.883.064
Bà Vũ Tố Quỳnh
Di động:01232.234.686
 
3 Huyện Bảo Thắng
Bưu cục Bảo Thắng ( TT Phố Lu )
Điện thoại: 0203.862.250
Bưu điện huyện Bảo Thắng
Điện thoại: 0203.862.251
Bà Vũ Thị Nương
Di động: 0915.100.258
 

Bưu cục Tằng Loỏng ( TT Tằng Loỏng )
Điện thoại: 0203.863.154
Bưu cục Tằng Loỏng
Điện thoại: 0203.863.154
Bà Đặng Thị Nhàn
Di động: 0914.612.808
 
4 Huyện Bảo Yên Bưu điện huyện Bảo Yên

Điện thoại: 0203.876.181
Bưu điện huyện Bảo Yên
Điện thoại: 0203.876.181
Bà Lê Thị Bích Ngọc
Di động: 0945.828.000
 
5 Huyện Văn Bàn Bưu điện huyện Văn Bàn

Điện thoại: 0203.882.102
Bưu điện huyện Văn Bàn
Điện thoại: 0203.882.102
Bà Nguyễn Thị Thu Hương
Di động: 01255.882.389
 
6 Huyện Sapa Bưu điện huyện Sapa

Điện thoại: 0203.871.298
Bưu điện huyện Sapa
Điện thoại: 0203.871.298
Bà Trần Thúy Hà
Di động: 0917.692.338
 
7 Huyện Bắc Hà Bưu điện huyện Bắc Hà

Điện thoại: 0203.880.200
Bưu điện huyện Bắc Hà
Điện thoại: 0203.880.200
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Di động: 0915.508.007
 
8 Huyện Mường Khương Bưu điện huyện Mường Khương

Điện thoại: 0203.881.239
Bưu điện huyện Mường Khương
Điện thoại: 0203.881.239
Bà Nông Thị Hương
Di động: 0944.531.723
 
9 Huyện Simacai Bưu điện huyện Simacai
Điện thoại: 0203.796.302
Bưu điện huyện Simacai
Điện thoại: 0203.796.302
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Di động: 0914634801
 

 ( Ghi chú: Các đơn vị liên hệ với các bưu cục gần trụ sở đơn vị nhất)

  • TIN BÀI LIÊN QUAN