Các điểm chi trả, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng của Bưu điện tỉnh Lào Cai

10/12/2019 03:23 PM


I- Thành phố Lào Cai

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 P. Duyên Hải

 Nhà VH tổ 6 đường Hưn Hóa

6

6

09-25

2

 P. Bắc Lệnh 1

 Nhà VH Phường Bắc Lệnh

6

6

09-25

3

 P. Bắc Lệnh 2

6

6

09-25

4

 P. Pom Hán 1

 Bưu cục Pom Hán

6

6

09-25

5

 P. Pom Hán 4

6

6

09-25

6

 P. Pom Hán 2

7

7

09-25

7

 P. Pom Hán 3

7

7

09-25

8

 P. Pom Hán 5

7

7

09-25

9

 Xã Cam Đường 1

 Nhà VH UBND xã Cam Đường

6

6

09-25

10

 Xã Cam Đường 2

 Nhà VH thôn Công trường 5

6

6

09-25

11

 Xã Cam Đường 3

 Nhà VH thôn Đất Đèn (Đường đi NM Xi măng)

6

6

09-25

12

 P. Xuân Tăng

 Nhà VH đa năng phường Xuân Tăng

6

6

09-25

13

 Xã Hợp Thành

 UBND xã Hợp Thành

6

6

09-25

14

 P. Bình Minh

 Nhà VH Tổ 20, phường Bình Minh

6

6

09-25

15

 Xã Đồng Tuyển

 Nhà VH thôn 8, xã Đồng Tuyền

6

6

09-25

16

 P. Bắc Cường

 Nhà VH Phú Thịnh 2, phường Bắc Cường

6

6

09-25

17

 BHXH TP

 BHXH Thành phố, số 497 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân

6

6

09-25

18

 P. Nam Cường

 Nhà VH Tổ 8, đường Cốc Sa, phường Nam Cường

6

6

09-25

19

 Xã Tả Phời

 Nhà VH thôn Lắp Máy (gần bến đá)

6

6

09-25

20

 P. Cốc Lếu 1

 Bưu điệ tỉnh, số 196 đường Hoàng Liên

7

8

09-25

21

 P. Cốc Lếu 2

7

8

09-25

22

 P. Thống Nhất

 Phòng văn hóa phường Thống Nhất (cạnh UBND P. Thống Nhất)

7

7

09-25

23

 Xã Vạn Hoà

 Điểm BĐ VHX Vạn Hòa

7

7

09-25

24

 P. Kim Tân 1

 Nhà VH Phường Kim Tân

8

8

09-25

25

 P. Kim Tân 2

8

8

09-25

26

 P. Lào Cai

 BC Cửa khẩu

8

8

09-25

26

 P. Phố Mới

 Bưu cục Hoàng Liên

8

8

09-25


II- BĐH Bát Xát

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Thị Trấn Bát Xát

 Số nhà 101, đường Hùng Vương, TT Bát Xát

6

6

09-25

2

 Xã Quang Kim

 Thôn An Thành, xã Quang Kim

6

6

09-25

3

 Xã Cốc San

 Thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San

5

5

09-25

4

 Xã Bản Vược

 Thôn KM 0, xã Bản Vược

5

5

09-25

5

 Xã Cốc Mỳ

 Thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ

5

5

09-25

6

 Xã Trịnh Tường

 Thôn Phố Mới 1, xã Trịnh Tường

5

5

09-25

7

 Xã A Mú Sung

 Thôn Y Giang, xã A Mú Sung

5

5

09-25

8

 Xã Mường Vi

 Thôn Làng Mới, xã Mường Vi

5

5

09-25

9

 Xã Bản Xèo

 Thôn Thành Sơn, xã Bản Xèo

5

5

09-25

10

 Xã Mường Hum

 Thôn Mường Hum, xã Mường Hum

5

5

09-25

11

 Xã Y Tý

 Thôn Ngải Chồ, xã Y Tý

5

5

09-25


III-BĐH Mường Khương

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Tổ 1 Lùng Vai

 Nhà VH thôn Chợ Chậu, xã Lùng Vai

7

7

09-25

2

 Tổ 2 Lùng Vai

 Bưu điện VHX Lùng Vai, thôn Trung Tâm, xã Lùng Vai

7

7

09-25

3

 Tổ 1 Bản Sen

 Bưu điện VHX Bản Sen, thôn Na Lin, xã Bản Sen

7

7

09-25

4

 Tổ 1 Bản Lầu

 Bưu điện VHX Bản Lầu, thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu

7

7

09-25

5

 Đại lý 1 Xóm Mới

 Nhà ông Trần Văn Đúc, SN 346 đường Giải Phóng 11-11 TT Mường Khương

5

5

09-25

6

 Đại lý 2 Phố cũ + Thành Bình + Nậm Chẩy

 Trụ sở Bưu điện huyện Mường Khương, SN 282 đường Giải phóng 11-11 TT Mường Khương

5

5

09-25

7

 Đại lý 3 Na Bủ + Tung Chung Phố

 Bưu điện VHX Tung Chung Phố

5

5

09-25

8

Khu vực Pha Long (Gồm các xã: Tả Ngải Chồ, Pha Long, Dìn Chin, Tả Gia Khâu)

 Bưu điện VHX Pha Long

5

5

09-25

9

 Khu vực Lùng Khấu Nhin (Gồm các xã: Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Cao Sơn, La Pan Tẩn, Tả Thàng)

 Bưu điện VHX Lùng Khấu Nhin

5

5

09-25


IV-BĐH Si Ma Cai

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Xã Si Ma Cai, xã Sán Chải, xã Cán Hồ, xã Quan Thần Sán

 Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai,  huyện Si Ma Cai

5

9

09-25

2

 Xã Nàn Sán, xã Nàn Sín

 Nhà riêng Ông Lý Xuân Pao, thôn đội 3, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai

5

5

09-25

3

 Xã Mản Thẩn, xã Thào Chư Phìn, xã Sín Chéng, xã Bản Mế

 Điểm BĐVH xã Mản Thẩn, thôn Sỉn Chù, xã Mản Thẩn, huyện SMC

5

5

09-25

4

 Xã Cán Cấu, xã Lử Thẩn, xã Lùng Sui

 Điểm BĐVH xã Cán Cấu, Km8, xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai

5

5

09-25


V-BĐH Bắc Hà

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Tổ 1 thị trấn Bắc Hà

 Trụ sở BĐH Bắc Hà – 096 đường Ngọc Uyển Thị trấn Bắc Hà

5

5

09-25

2

 Tổ 2 thị trấn Bắc Hà

 Trụ sở BĐH Bắc Hà – 096 đường Ngọc Uyển Thị trấn Bắc Hà

5

5

09-25

3

 Tổ 3 Na Hối + Nậm Mòn

 Nhà Bà Lê Thị Thơm, Km5, Thôn Dì Thàng 2, xã Na Hối, huyện Bắc Hà

5

5

09-25

4

 Tổ 4 các xã

 Trụ sở BĐH Bắc Hà – 096 đường Ngọc Uyển Thị trấn Bắc Hà

6

6

09-25

5

 Tổ 5 Bảo Nhai

 Nhà văn hóa thôn Bảo Tân 1, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

6

6

09-25

 

VI-BĐH Bảo Thắng

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Tổ 1 Xuân Quang

 Buổi sáng: Nhà văn hóa thôn Xuân Tiến từ 7h30 đến 9h30; Từ 10h00 đến 12h: tại UBND xã Xuân Quang; Từ 13h30 đến 16h tại Nhà văn hóa thôn Bắc Ngầm

5

5

09-25

2

 Tổ 1 Phong Niên

 Điểm BĐ VHX Phong Niên

5

5

09-25

3

 Tổ 1 Bản Cầm

 Điểm BĐ VHX Bản Cầm

5

5

09-25

4

 Tổ 1 Bản Phiệt

 Điểm BĐ VHX Bản Phiệt

5

5

09-25

5

 Tổ 1 Phong Hải

 Ngày 05 tại nhà văn hóa thôn 1; Sáng 06 tại nhà văn hóa thôn Tòng Già (8h-9h), nhà riêng bà Hương Km21 (9h15-10h15), nhà riêng ông Ứng thôn Cốc né (10h30-11h30)

5

5

09-25

6

 Tổ 2 Phong Hải

 Nhà VH tổ dân phố số 4

5

5

09-25

7

 Tổ 1 Thái Niên

 Buổi sáng: thôn Lạng - xã Thái Niên.
Buổi chiều: thôn Mom Đào 2 - xã Thái Niên (13h30 - 14h30); thôn Mom Đào 2 - xã Thái Niên (14h30 - 15h30); thôn Quyết Tâm - xã Thái Niên (15h30 -16h00) ; thôn Đo Ngoài - xã Thái Niên (16h00-16h30).

5

5

09-25

8

 Tổ 2 Thái Niên

 Buổi sáng: thôn Đo Ngoài - xã Thái Niên (08h-10h); thôn Tân Thắng - xã Thái Niên (10h - 11h30);
Buổi chiều: thôn Thái Niên - xã Thái Niên (13h30 - 14h30); Thôn Múc - xã Thái Niên; thôn Giàng - xã Thái Niên.

5

5

09-25

9

 Tổ 1 Xã Phố Lu

 UBND xã Phố Lu

5

5

09-25

10

 Tổ 1 Trì Quang

 Điểm BĐ VHX Trì Quang

5

5

09-25

11

 Tổ 01 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa Phú Thành 3

6

6

09-25

12

 Tổ 06 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa khu phố 4

6

6

09-25

13

 Tổ 03 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa thôn Phú Thịnh 1

7

7

09-25

14

 Tổ 02 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa thôn Phú Cường 2

7

7

09-25

15

 Tổ 04 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa thôn Phú Long

8

8

09-25

16

 Tổ 05 TT Phố Lu

 Nhà văn hóa khu phố 1

8

8

09-25

17

 Tổ 1 Sơn Hà

 Nhà văn hóa thôn Tả Hà 3

7

7

09-25

18

 Tổ 1 Sơn Hải

 Buổi sáng: Điểm bưu điện VHX Sơn Hải; Buổi chiều tại nhà riêng ông Toán và nhà riêng ông Hào, thôn Cánh địa, Sơn Hải

7

7

09-25

19

 Tổ 1 Xuân Giao

 Buổi sáng: Nhà văn hóa thôn Mỏ;
Buổi chiều: tại nhà riêng bà Tuyết Nhiều

7

7

09-25

20

 Tổ 2 Xuân Giao

 Sáng: Nhà văn hóa thôn Hùng Xuân 2;

 Buổi chiều: Nhà riêng ông Len Quỹ, gần ngã ba Xuân Giao

7

7

09-25

21

 Tổ 1 Phú Nhuận

 Điển BĐ VHX Phú Nhuận

7

7

09-25

22

 Tổ 1 Tằng Lỏong

 Bưu cục Tằng Lỏong

7

7

09-25

23

 Tổ 1 Gia Phú

 Buổi sáng: 8h-9h tại nhà riêng ông Trần Xuân Hoàng Thôn   Giao Ngay; 9h-10h tại nhà riêng ông Đinh Văn Điền thôn Thái Bo; Buổi chiều tại nhà hóa thôn Hòa Lạc

7

7

09-25

24

 Tổ 2 Gia Phú

 Buổi sáng tại nhà văn hóa thôn Bản Bay; Buổi chiều tại nhà văn hóa thôn Soi Cờ, Soi Giá

7

7

09-25

25

 Tổ 3 Gia Phú

 Buổi sáng: tại nhà văn hóa thôn Phú Xuân; Buổi chiều tại nhà văn hóa thôn Xuân Tiến

7

7

09-25

 

VII-BĐH Bảo Yên

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Tổ 1 Thị trấn

 Bưu điện Bảo Yên – Khu 5b-TT Phố Ràng-Bảo Yên

5

5

09-25

2

 Tổ 2 Thị trấn

 Khu 9B-TT Phố Ràng-Bảo Yên

5

5

09-25

3

 Tân Tiến

 Điểm VHX Tân Tiến

5

5

09-25

4

 Nghĩa Đô

 Điểm VHX Nghĩa Đô

5

5

09-25

5

 Vĩnh Yên

 Điểm VHX Vĩnh Yên

5

5

09-25

6

 Xuân Hòa

 Điểm VHX Xuân Hòa

5

5

09-25

7

 Tân Dương

 Điểm VHX Tân Dương

5

5

09-25

8

 Điện Quan

 Điểm VHX Điện Quan

5

5

09-25

9

 Minh Tân

 Điểm VHX Minh Tân

5

5

09-25

10

 Thượng Hà

 UBND Thượng Hà

5

5

09-25

11

 Yên Sơn

 Điểm VHX Yên Sơn

5

5

09-25

12

 Xuân Thượng

 Điểm VHX Xuân Thượng

5

5

09-25

13

 Bảo Hà

 Điểm VHX Bảo Hà

6

6

09-25

14

 Kim Sơn

 Điểm VHX Kim Sơn

6

6

09-25

15

 Cam Cọn

 Điểm VHX Cam Cọn

6

6

09-25

16

 Lương Sơn

 Điểm VHX Lương Sơn

7

7

09-25

17

 Long Phúc

 Điểm VHX Long Phúc

7

7

09-25

18

 Long Khánh

 Điểm VHX Long Khánh

7

7

09-25

19

 Việt Tiến

 Điểm VHX Việt Tiến

7

7

09-25


VIII-BĐH Sa Pa

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Tổ 1A - TT Sa Pa

 Tổ 1A - TT Sa Pa

5

5

09-25

2

 Tổ 1B - TT Sa Pa

 Tổ 1B - TT Sa Pa

5

5

09-25

3

 Tổ 2A - TT Sa Pa

 Tổ 2A - TT Sa Pa

5

5

09-25

4

 Tổ 3A - TT Sa Pa

 Tổ 3A - TT Sa Pa

5

5

09-25

5

 Tổ 4A - TT Sa Pa

 Tổ 4A - TT Sa Pa

5

5

09-25

6

 Xã Ô Quý Hồ

 Xã Ô Quý Hồ

5

5

09-25

7

 Xã Tả Phìn

 Xã Tả Phìn

5

5

09-25

8

 08 xã hạ huyện (Suối thầu, Nậm Cang, Nậm Sài, Bản Hồ, Thanh Phú, Thanh Kim, Bản Phùng, Sử Pán)

 VHX Sử Pán

5

5

09-25

9

 08 xã còn lại (Hầu Thào, Tả Van, Lao Chải, San Sả Hồ, Bản Khoang, Tả Giàng Phình, Trung Chải, Sa Pả)

 Bưu cục Sa Pa

5

5

09-25


IX-BĐH Văn Bàn

TT

Tên địa bàn

Địa chỉ

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tại các điểm chi trả

Chi trả tại các điểm giao dịch của Bưu Điện

Từ ngày

Đến ngày

1

 Thị trấn Khánh Yên

 Trụ sở Bưu điện huyện Văn Bàn

5

5

09-25

2

 Thị trấn Khánh Yên

 Trụ sở Bưu điện huyện Văn Bàn

5

5

09-25

3

 Làng Giàng

 Bưu điện VHX Làng Giàng

6

6

09-25

4

 Sơn Thủy

 Bưu điện VHX Sơn Thủy

5

5

09-25

5

 Khánh Yên Thượng

 Bưu điện VHX Khánh Yên Thượng

6

6

09-25

6

 Minh Lương + Nậm Xây+ Nậm Xé

 Bưu điện VHX Minh Lương

5

5

09-25

7

 Hòa Mạc

 Bưu điện VHX Hòa Mạc

6

6

09-25

8

 Dương Quỳ + Dần Thàng + Thẩm Dương + Nậm Chày

 Bưu điện VHX Dương Quỳ

6

6

09-25

9

 Khánh Yên Trung

 Bưu điện VHX Khánh Yên Trung

6

6

09-25

10

 Khánh Yên Hạ +  Nậm Tha

 Bưu điện VHX Khánh Yên Hạ

6

6

09-25

11

 Liêm Phú

 Bưu điện VHX Liêm Phú

6

6

09-25

12

 Chiềng Ken

 Bưu điện VHX Chiềng Ken

6

6

09-25

13

 Võ Lao + Văn Sơn + Nậm Mả + Nậm Dạng

 Bưu cục Võ Lao

5

5

09-25

14

 Tân An + Tận Thượng

 Bưu cục Tân An

5

5

09-25

  • TIN BÀI LIÊN QUAN