15 năm phát triển cùng sự nghiệp đổi mới

28/05/2010 02:39 AM


CôngThương - 4 mục tiêu đó là: Mở rộng đối tượng tham gia BHXH; tổ chức thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, sử dụng quỹ có hiệu quả; xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng.

Từ khi thành lập đến nay, BHXH tỉnh Lào Cai luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch thu được giao, số đơn vị sử dụng lao động và số lao động năm sau đều tăng hơn so với năm trước. Nếu năm 1996, toàn tỉnh mới có gần 22.000 người tham gia BHXH với số thu gần 15 tỷ đồng, thì đến năm 2009, đã có trên 44.000 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng gần 2 lần, với số thu ước đạt 270 tỷ đồng, tăng gần 18 lần. Trong đó có 386 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 6.115 lao động. Tổng số thu BHXH, BHYT bắt buộc từ năm 1995 đến năm 2009 đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Chính sách BHYT cũng được BHXH tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện tốt. Ngoài số người tham gia BHYT bắt buộc theo quy định, BHXH Lào Cai còn triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt BHYT tự nguyện. Số đối tượng tham gia BHYT đều tăng qua các năm, đến nay toàn tỉnh có khoảng gần 600.000 người được tham gia BHYT (chiếm trên 90% dân số toàn tỉnh). Quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được tăng cường và đảm bảo. BHXH tỉnh cũng đã kết hợp với ngành Y tế của tỉnh để đưa các dịch vụ khám chữa bệnh về gần dân tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế ở vùng sâu vùng xa được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên. Theo đó, từ năm 2003 đến nay, BHXH tỉnh Lào Cai đã giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 3 triệu lượt bệnh nhân với tổng số tiền là trên 300 tỷ đồng. Trong 15 năm, BHXH tỉnh đã chi trả cho trên 16.000 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên và hàng ngàn lượt người hưởng các chế độ BHXH khác như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức, trợ cấp 1 lần… với tổng số tiền chi trả trên 1.700 tỷ đồng.

Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, BHXH Lào Cai đã xây dựng và đưa vào thực hiện cơ chế "một cửa" trong công tác giải quyết chính sách BHXH; đến nay đã giảm thiểu các loại giấy tờ không cần thiết, hồ sơ còn lại của người lao động hưởng chế độ hưu trí chỉ bao gồm sổ BHXH và quyết định của đơn vị và chỉ phải nộp tại phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ, sau đó nhận giấy hẹn lấy kết quả (chỉ sau 5 đến 7 ngày). Việc thay đổi phương thức làm việc này đã được người lao động và đối tượng hưởng chính sách BHXH rất phấn khởi, đặc biệt là các doanh nghiệp và người lao động trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Đây là bước đột phá trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời bảo đảm quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng các quy định của Nhà nước.

Với các biện pháp cụ thể, sát thực tiễn, cơ quan BHXH đã góp phần tích cực trong việc làm thay đổi nhận thức của hàng triệu người lao động và chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, từ đó số người tham gia BHXH, BHYT đã tăng nhanh, quỹ BHXH đã được hình thành và ngày càng tăng trưởng, là tiền đề quan trọng để cơ quan BHXH đủ nguồn thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chính xác cho đối tượng, đảm bảo mục tiêu cân đối thu, chi quỹ BHXH.

15 năm - chặng đường chưa phải là dài so với quá trình hình thành và phát triển chính sách BHXH, BHYT của cả nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, sự chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thành công cuộc đổi mới chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chứng minh hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT.

Hoàng Ưng

Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai

Hoàng Ưng