25/04/2020 08:17 AM

BHXH tỉnh Lào Cai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1995, gồm 05 phòng nghiệp vụ và 11 BHXH huyện, thị xã. Năm 2003, Bảo hiểm y tế tỉnh Lào Cai sáp nhập ...

Giới thiệu về BHXH tỉnh Lào Cai

Giới thiệu khái quát về Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lào Cai