Giới thiệu về BHXH tỉnh Lào Cai

25/04/2020 08:17 AM


BHXH tỉnh Lào Cai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1995, gồm 05 phòng nghiệp vụ và 11 BHXH huyện, thị xã. Năm 2003, Bảo hiểm y tế tỉnh Lào Cai sáp nhập sang BHXH tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam. Tháng 4/2004, BHXH huyện Than Uyên được bàn giao về BHXH tỉnh Lai Châu. Từ ngày 01/01/2020, BHXH huyện Sa Pa đổi thành BHXH thị xã Sa Pa, BHXH thành phố Lào Cai sáp nhập về BHXH tỉnh Lào Cai. Đến nay, cơ cấu bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh Lào Cai gồm 10 phòng nghiệp vụ (Phòng chế độ Bảo hiểm xã hội, phòng Giám định Bảo hiểm y tế, phòng Quản lý thu, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, phòng Thanh tra - Kiểm tra, phòng Công nghệ thông tin, phòng Cấp sổ, thẻ, phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng) và 08 Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã (BHXH huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai và BHXH thị xã Sa Pa).

BHXH tỉnh Lào Cai có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình hoạt động, xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, cùng với sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị SDLĐ, người tham gia BHXH, BHYT và tinh thần trách nhiệm cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH từ huyện đến tỉnh. Hằng năm, BHXH tỉnh Lào Cai đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao: Thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), duy trì và phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, số thu BHXH, BHTN, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước và đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao; Chi trả các chế độ BHXH, BHYT hàng tháng cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo an toàn; Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đảm bảo chế độ; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh.

Với những đóng góp cho sự phát triển của Ngành, tập thể BHXH tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và BHXH Việt Nam, Bằng khen của các cấp, ngành. Nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức được các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao tặng

Huân Chương Lao động Hạng Nhì cho tập thể Lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự phát triển chung của Ngành BHXH. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai sẽ không ngừng nâng cao cả về số lượng và chất lượng cán bộ, phấn đấu thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm an sinh xã hội xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Ban Biên tập