Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (34)
Tôi xin hỏi quá trình chốt sổ bảo hiểm xã hội mất bao nhiêu lâu từ khi dừng đóng BHXH.
Ngày gửi:
10/06/2019
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
“Trước đây tôi đóng BHXH ở huyện Bảo Thắng sau đó nghỉ việc đến nay khoảng 11 tháng nhưng tôi chưa lấy sổ BHXH về, Bây giờ tôi muốn lấy sổ thì lấy ở đâu”.
Ngày gửi:
15/05/2019
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Ông Nguyễn Văn Ánh, tại địa chỉ thư email: nguyenthihuonggiang857@gmail.com có hỏi:
“Tôi muốn kiểm tra quá trình tham gia BHXH của số sổ 1399000910” thì phải làm sao?
Ngày gửi:
16/11/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Bên e có bạn tham gia BHXH nhưng thai chết lưu 7 tuần. Được nghỉ chế độ từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 05/05/2018. Tháng 4 bạn ấy có phải đóng BHXH không ạ? Và tháng 5 này bạn muốn báo giảm BHXH để chuyển công tác sang đơn vị khác thì có báo giảm được không ạ?
Ngày gửi:
23/05/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Hiện nay tôi đang là viên chức nhà nước, nếu tôi xin nghỉ viên chức nhà nước và có nhu cầu đóng bảo hiểm như khi còn đi làm có được không và sau này đủ 20 năm đóng bảo hiểm tôi có được hưởng lương hưu như công chức bình thường không
Ngày gửi:
17/05/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Bạn Đoàn Liên tại địa chỉ thư hiepthanhsp12@gmail.com có hỏi như sau:
“Cho tôi hỏi tôi là giám đốc công ty TNHH MTV đồng thời là chủ sở hữu của doanh nghiệp, hàng tháng tôi không được hưởng lương theo bảng lương của công ty thì tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Đồng thời công ...
Ngày gửi:
29/03/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Tôi có tham gia đóng BHXH bắt đầu từ tháng 4/2016 đến ngày 5/10/2016 tôi sinh e bé (Theo luật BHXH thì đóng từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2016 của tôi vừa đủ 6 tháng). Tôi đóng ở mức lương 4.000.000 đồng/tháng.
Hết thời gian thai sản tôi vẫn ...
Ngày gửi:
07/02/2018
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời