Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (1)
“Tôi là giáo viên huyện Văn Bàn đã xin thôi việc từ ngày 15/10/2015, tôi đã làm hồ sơ đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bắt đầu từ ngày 25/12/2015, theo QĐ số 1499 ngày 23/12/2015, tôi đã nộp quyết định về BHXH huyện Văn ...
Ngày gửi:
19/02/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời