• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
16/11/2018
Lĩnh vực:
BHXH bắt buộc
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Nguyễn Văn Ánh, tại địa chỉ thư email: nguyenthihuonggiang857@gmail.com có hỏi:
“Tôi muốn kiểm tra quá trình tham gia BHXH của số sổ 1399000910” thì phải làm sao?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
16/11/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

-         Người trả lời: Ông Vũ Quang Khải
-         Chức vụ: Trưởng phòng Cấp sổ thẻ.

Về câu hỏi nêu trên, phòng Cấp sổ, thẻ xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 96 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, Khoản 2 Điều 18 người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội; Văn bản số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Đối với trường hợp sổ BHXH của ông Nguyễn Văn Ánh số sổ 1399000910, ngày 21/10/2017 BHXH thành phố Lào Cai đã bàn giao sổ BHXH cho ông quản lý. Ngoài ra ông có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx, trang tra cứu hiện ra để người lao động  điền thông tin cá nhân của mình vào để tra cứu (có hướng dẫn tra cứu tại màn hình tra cứu). Lưu ý tại mục “SĐT nhận OTP” người lao động phải nhập số điện thoại đã đăng ký nhận mã bảo mật OTP của mình với cơ quan BHXH vào sau đó nhấn vào nút “Lấy mã OTP” mã bảo mật sẽ được gửi về số điện thoại của người lao động, nhập mã bảo mật vào mục “Nhập mã OTP” để tra cứu, trường hợp người lao động chưa đăng ký số điện thoại nhận mã OTP với cơ quan BHXH thì lập Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam gửi đến cơ quan BHXH nơi người lao động tham gia đóng BHXH cập nhật vào phần mềm để thực hiện tra cứu.