• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
17/02/2017
Lĩnh vực:
Thủ tục, hồ sơ
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cung cấp tờ khai Mẫu: TK1-TS mẫu mới theo QĐ 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam để cung cấp cho nhân dân thuận tiện trong giao dịch điện tử theo tinh thần công văn số 654/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 30/6/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
17/02/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Bà Trần Thị Tố Nga
- Chức vụ: Trưởng phòng Tiếp nhận và TKQTTHC


          Sau khi xem nội dung đơn thư của Ông Vũ Công Minh, Phòng Tiếp nhận và TKQTTHC xin trả lời như sau:

          Toàn bộ biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam trong đó có tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) đã được BHXH tỉnh Lào Cai đăng tải tại Website của BHXH tỉnh Lào Cai địa chỉ:www.bhxhlaocai.gov.vn. Vậy đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ khai thác biểu mẫu trực tiếp tại mục Biểu mẫu -Thu BHXH, BHYT và BHTN trên Website BHXH tỉnh Lào Cai.

          Đối với các cá nhân khi phát sinh giao dịch trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH huyện, thành phố nơi cư trú sẽ được cơ quan BHXH cung cấp biểu theo quy định.