• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
05/12/2017
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Nguyễn Anh Dũng tại địa chỉ thư tuantvlc@gmail.com (Sđt 01296550047) có hỏi như sau:
“ Theo Thông tư Số: 40/2015/TT-BYT “Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Xin cho hỏi danh mục những bệnh nào thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai?”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
05/12/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

-         Người trả lời: Bà Phạm Thị Minh Hải
-         Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giám định BHYT.

          Về nội dung câu hỏi của Ông Dũng, Phòng Giám định BHYT trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của Ông Dũng thuộc Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT.
Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 40 đang hướng dẫn: Người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương hoặc tuyến trung ương và tương đương nếu trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 (Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến xã và tương đương) và Điều 4 (Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tuyến huyện và tương đương) hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT. Như vậy, Điểm a, Khoản 1, Điều 9 Thông tư 40 không hướng dẫn danh mục những bệnh nào thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai như câu hỏi của Ông.
Ngoài ra, Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư 40 tại Phụ lục số 01 hướng dẫn 62 bệnh, nhóm bệnh được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch, trường hợp đến hết ngày 31/12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển viện có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó./.