VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT HỌC SINH SINH VIÊN

15/08/2016 03:27 PM


I. Văn bản quy phạm pháp luật:
1. Luật
Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ban hành 14/11/2008, hiệu lực 1/7/2009.
Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa Luật BHYT số 25, ban hành 13/06/2014; hiệu lực 1/1/2015
2. Nghị định, thông tư của Chính phủ và các Bộ
Nghị định 105/2014/NĐ-CP ban hành 15/11/2014, hiệu lực 1/1/2015: Hướng dẫn Luật BHYT sửa đổi.
Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ban hành 25/11/2014, hiệu lực 1/1/2015: hướng dẫn thực hiện BHYT Luật sửa đổi 2014.
3. Văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam
Quyết định 999/QĐ-BHXH ban hành 1/10/2014, hiệu lực 1/11/2014, quy định hoạt động của đại lý thu BHXH và BHYT.
Quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành ngày 9/9/2015, hiệu lực ngày 1/12/2016. Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Quyết định 1531/QĐ-BHXH ban hành 16/11/2015, hiệu lực 1/1/2016, về việc quy định mã số thẻ BHYT.
4. Văn bản quản lý nhà nước của UBND tỉnh:
Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về lập dự toán và quyết toán ngân sách địa phương - tỉnh Lào Cai.
Quyết định 4365/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 UBND tỉnh Lào Cai: Phê duyệt mức hỗ trợ đóng BHYT HSSV thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề của tỉnh Lào Cai.
Quyết định 1546/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh Lào Cai quy định mức hỗ trợ hộ cận nghèo
5. Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai
Công văn 756/BHXH-PT ngày 9/9/2015 Hướng dẫn các đơn vị, các nhà trường thủ tục hồ sơ trích KP CSSKBĐ.
Công văn 872/BHXH-PT ngày 12/10/2015 Hướng dẫn BHXH huyện trích KP CSSKBĐ nhà trường và các đơn vị có y tế cơ quan
Công văn 1054/BHXH-QLT ngày 10/12/2015 hướng dẫn bổ sung CV 872 với nơi nộp BHYT qua phòng giáo dục và HĐLĐ có thời hạn với nhân viên y tế.
Công văn số 77/BHXH-QLT ngày 26/01/2016 về việc rà soát, ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT năm 2016