Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022

29/08/2017 05:11 PM


Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai; dự Đại hội còn có các đồng chí Cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng BHXH tỉnh và công đoàn bộ phận BHXH các huyện, thành phố.
Đồng chí Đặng Tiến Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 khai mạc Đại Hội

Đại hội Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022 đã đánh giá tình hình công chức, viên chức, lao động; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội VIII công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến năm 2017, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai có 240 công chức, viên chức, lao động trong đó nữ là 139 người. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy - BHXH tỉnh, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với Cơ quan BHXH, lãnh đạo công đoàn bộ phận triển khai quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản thực hiện đến toàn thể đoàn viên công đoàn; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đoàn viên công đoàn đã chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, quy định tại khu dân cư; 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa.
Đồng chí Vũ Quang Khải - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh khóa VIII.

Hàng năm, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh ký giao ước thi đua với cơ quan, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước đảm việc nhà"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, rèn luyện, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8h chất lượng, hiệu quả", các phong trào văn nghệ, thể thao...gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương Lào Cai. Công đoàn BHXH tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia xây dựng Nông thôn mới (Đoàn viên công đoàn đã ủng hộ ngày công làm đường, ủng hộ tiền và hiện vật để xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng và Xã Xuân Hòa - huyện Bảo Yên có giá trị 71,6 triệu đồng). Ghi nhận các thành tích đã đạt được, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2014, Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh năm 2013, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh các năm 2013, 2014, 2015; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 05 cá nhân; hàng năm, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đều đạt công đoàn vững mạnh, 90% đoàn viên xếp loại xuất sắc. Về chuyên môn, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể BHXH tỉnh và 02 cá nhân; BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Băng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân...

Tổ chức Công đoàn tham gia thưc hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động như các chế độ việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc...tham gia xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức để công khai, phát huy dân chủ, giải đáp các ý kiến, kiến nghị tạo tâm lý yên tâm cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. 

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn phối hợp với cơ quan quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi bị ốm đau, gia đình có hiếu, hỉ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các ngày lễ tết; hằng năm, vận động cán bộ viên chức ủng hộ 1 ngày lương xây dựng quỹ xã hội - từ thiện của cơ quan để chi các hoạt động đề ơn đáp nghĩa, thăm hỏi cán bộ thương binh - liệt sĩ, ủng hộ các quỹ từ thiện, người nghèo; Ủng hộ tượng đài Gạc ma 27,2 triệu đồng; Ủng hộ biển đảo Hoàng Sa- Trường Sa, thanh niên xung phong 16,7 triệu đồng; Ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn 24 triệu đồng, ủng hộ các quỹ bão lụt, quỹ phòng chống thiên tai...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã ghi nhận những thành tích của Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai và đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đổi mới hoạt, bám sát nội dung của cấp trên, xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, đồng thời góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội.

Phát huy thành tích đã đạt được, với khẩu hiệu hành động "Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn", Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã đề ra các mục tiêu và giải pháp để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH tại địa phương Lào Cai.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lào Cai khóa IX nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 09 đồng chí. Phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu Đồng chí Trần Hồng Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai là Chủ tịch và đồng chí Vũ Quang Khải - Trưởng phòng Cấp sổ thẻ là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí là những đại biểu xuất sắc đại diện cho Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

1. Chương trình Văn nghệ Chào mừng Đại hội

 
 

 
2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH khóa IX nhiệm kỳ 2017-20223. Chia tay 02 đồng chí Ban chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017


Đỗ Nga