Bảo Yên: Phối hợp tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về Công đoàn - Bảo hiểm xã hội

23/07/2019 11:16 AM


Đ/c Hoàng Văn Hưng – PGĐ BHXH huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Hưng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Yên truyền đạt những nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT.

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN qua đó có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tham gia phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở cơ sở, đơn vị mình./.

Hoàng Liễu