BHXH tỉnh Lào Cai – Kết quả tích cực năm 2019, thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành BHXH

17/01/2020 09:42 AM


Năm 2019 là năm bản lề tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2016-2020 đồng thời phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao thiết thực kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành BHXH (16/02/1995-16/02/2020) của BHXH tỉnh Lào Cai. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức của cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu, nghiêm túc, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Sau một năm nỗ lực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, BHXH tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Tổng số thu BHXH tỉnh năm 2019 là 1.711,3 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch giao, tăng 9,53% so với năm 2018; Tổng số người tham gia BHXH là 64.913 người đạt 101% so với kế hoạch giao và chiếm 14,86% so với lực lượng lao động của tỉnh đặc biệt cùng với toàn ngành, trong năm 2019, BHXH tỉnh Lào Cai đã phát triển được 2.285 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 118% so với năm 2018, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh lên 4.218 người; duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,7% dân số tham gia BHYT. BHXH tỉnh thực hiện chi trả các chế độ BHXH hơn 49 nghìn lượt người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp 1 lần, hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; thực hiện giám định và chi trả khám chữa bệnh BHYT cho 1.110.355 lượt người với số tiền 635 tỷ đồng.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cùng với toàn ngành, BHXH tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các công tác truyền thông, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, quảng bá hình ảnh, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo thực hiện các mục tiêu về phát triển số người tham gia BHXH, BHYT trong các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ giao; tổ chức công tác thanh tra kiểm tra định kỳ, đặc biệt là thanh tra đột xuất, phối hợp với các ngành thanh tra – kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị từ đó góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã thực hiện 243 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó có 100 cuộc thanh tra - kiểm tra đột xuất, đã thu về tài khoản thu của cơ quan BHXH số tiền đơn vị nợ là 4,3 tỷ đồng, đề nghị đơn vị báo tăng cho 393 lao động với số tiền truy thu đóng BHXH, BHYT, BHTN là 481 triệu đồng. Đẩy mạnh công tác giao dịch điện tử, liên thông các phần mềm nghiệp vụ. Đến nay có 87% đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; hệ thống giám định BHYT đã hỗ trợ tích cực trong công tác giám định BHYT, kịp thời cảnh báo, phát hiện tình trạng lạm dụng quỹ BHYT; việc liên thông các phần mềm cũng tạo thuận lợi trong công tác kiểm tra quá trình tham gia, hưởng thụ chính sách BHXH, BHYT...Đặc biệt là việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu người tham gia BHXH tiến tới cấp thẻ BHYT điện tử sẽ góp phần hình thành cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh của 1 người tham gia BHXH, BHYT vừa giúp cơ quan BHXH quản lý quá trình tham gia, hưởng các chính sách BHXH, BHYT vừa tạo thuận lợi cho người tham gia trong việc kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT của bản thân.

Với những kết quả đạt được, cùng với việc tiếp tục thi đua toàn ngành để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm cuối giai đoạn 2016-2020, năm 2020, BHXH tỉnh Lào Cai tập chủ động xây dựng kế hoạch, trung quyết liệt các giải pháp từ đầu năm đặc biệt là sự phối hợp với các cấp, các ngành của địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt là nhiệm vụ phát triển đối tượng để hoàn thành chỉ tiêu về số người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện; duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT tại địa phương Lào Cai.

Đỗ Nga