Bước đột phá trong xây dựng ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại

14/02/2020 05:30 PM


Với những giải pháp đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch điện tử, giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính cũng như giám sát việc lạm dụng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 4.662 đầu mối đơn vị tham gia BHXH, BHYT (trong đó có 2.129 đơn vị chỉ tham gia BHYT) với 64.931 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 3,23 lần so với năm 1995. Số người tham gia BHYT là 709.310 người, chiếm 96,72% dân số toàn tỉnh (tăng 8,72 lần so với năm 2003, thời điểm tiếp nhận thực hiện chính sách BHYT).  

Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT tăng qua các năm đồng nghĩa với khối lượng hồ sơ, giao dịch trong lĩnh vực BHXH ngày càng gia tăng. Để giải quyết kịp thời các chế độ, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ. Các dịch vụ công trực tuyến đã giúp các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội chủ động thời gian nộp hồ sơ, có thể nộp bất cứ lúc nào, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ, qua đó, giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại, chuyển phát, in ấn. Các phần mềm có sự liên thông, kiểm soát lẫn nhau, giúp cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ hơn đối tượng tham gia, đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người hưởng chính sách bảo hiểm xã hội và người dân khi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Máy tính tra cứu thông tin, thủ tục về BHXH đặt tại trụ sở BHXH tỉnh Lào Cai.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 2.069/2.378 đơn vị (chiếm 87%) đơn vị tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, số hồ sơ giao dịch điện tử 608,8 nghìn hồ sơ trên tổng số hơn 822 nghìn hồ sơ giao dịch (chiếm 74%). Không chỉ tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, qua hệ thống phần mềm tiếp nhận hồ sơ điện tử, cán bộ của bảo hiểm xã hội cũng dễ dàng kiểm soát để đôn đốc tiến độ. Hình thức giao dịch hồ sơ điện tử đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị có số lao động lớn, có diễn biến tăng, giảm lao động, điều chỉnh mức lương phức tạp.

Hiện 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kết nối dữ liệu với phần mềm hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và cổng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế. Hệ thống giám định cung cấp các chức năng hỗ trợ các cơ sở y tế tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin thay đổi đối với các trường hợp gia hạn thẻ, thay đổi quyền lợi theo các quy định mới hoặc đủ điều kiện miễn cùng chi trả. Qua đó, giúp người bệnh được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh khi đang điều trị tại bệnh viện và giảm đáng kể thời gian chờ khám, chữa bệnh. Đồng thời cảnh báo những chi phí bất thường, sai quy định góp phần quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

BHXH tỉnh cũng đã hoàn thành việc rà soát thông tin người tham gia BHYT, phối hợp với các ngành để chia sẻ dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ, như phối hợp với cơ quan Thuế trong việc khai thác dữ liệu đơn vị, lao động trên địa bàn kiểm soát việc trốn đóng bảo hiểm xã hội và chống thất thu thuế của nhà nước; kết nối chia sẻ dữ liệu với Bộ Tư pháp để rút ngắn thời gian kê khai làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đặc biệt với việc quản lý cơ sở dữ liệu của hơn 98% dân số tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện thu thập thông tin về dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2019. BHXH tỉnh đã trang bị “Máy tính tra cứu thông tin, thủ tục về BHXH” toàn bộ hệ thống cơ quan BHXH từ tỉnh đến BHXH huyện, thành phố, thị xã phục vụ tra cứu thông tin của người tham gia, các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Người dân khi đến làm thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN tại cơ quan BHXH có thể sử dụng tra cứu các thông tin cần thiết trong thời gian chờ đợi làm thủ tục tại cơ quan BHXH.

Với những kết quả từ ứng dụng công nghệ thông tinh cùng với việc cải thiện môi trường làm việc theo hướng phục vụ đối tượng, BHXH tỉnh Lào Cai đang dần hoàn thiện hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch trong thực hiện các chế độ BHXH, BHYT góp phần phục vụ tốt nhất cho mọi tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội tại địa phương Lào Cai.

Nguyễn Đức Hạnh- Trưởng phòng CNTT BHXH tỉnh Lào Cai