Cụm thi đua số II Bảo hiểm xã hội 09 tỉnh miền núi phía Bắc: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

24/06/2020 12:03 PM


Sáng ngày 16/6/2020, tại tỉnh Hà Giang, Cụm thi đua số II BHXH 09 tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, lãnh đạo Vụ thi đua – khen thưởng BHXH Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo BHXH các tỉnh thuộc Cụm thi đua, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng và một số tập thể, cá nhân đại diện cho các điển hình tiên tiến.

Cụm thi đua số II BHXH 09 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm BHXH các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Yên Bái. Có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: 90 phòng nghiệp vụ, 79 BHXH huyện, thị xã, thành phố với 2.023 công chức, viên chức, lao động hợp đồng (CCVCLĐHĐ). Đây đều là các tỉnh miền núi, có địa hình phức tạp, hiểm trở, địa bàn rộng, dân số phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Cụm.

 Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tích cực hưởng ứng và bám sát phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động, BHXH các tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. Song song với phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua chuyên đề cũng được nhiều đơn vị phát động nhằm tạo động lực thúc đầy và góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch giao như: BHXH tỉnh Bắc Kạn với phong trào thi đua “Phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”;”10 ngày tuyên truyền cao điểm, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”, BHXH tỉnh Điện Biên với phong trào thi đua “Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng”, “Tăng cường các giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng trục lợi quỹ KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn”....BHXH các tỉnh trong Cụm đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.

BHXH các tỉnh đã chủ động bám sát các nội dung phát động thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị, đặc biệt tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, trong 06 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh có những ảnh hưởng nặng nề đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhưng

Kết quả: số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm  của các đơn vị trong Cụm là 6.185.622 người, tăng 0,86% so với cùng kỳ 2019. Một số tỉnh có chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH 6 tháng đầu năm cao so với các đơn vị trong Cụm  như: Bắc Kan (9,9%), Cao Bằng (8,6%), Yên Bái (7,4%). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2020 đạt 6.072 tỷ đồng, bình quân toàn Cụm đạt 46,76% kế hoạch, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó cớ 04 tỉnh có tỷ lệ thu đạt cao gồm Yên Bái (50%), Cao Bằng (48,5%), Điện Biên (47,08%), hà Giang (46,9%). Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 380,7 tỷ đồng (2,87% so với kế hoạch giao), trong đó có 04 tỉnh có tỷ lệ nợ thấp: Sơn La (0,9%), Cao Bằng (1,55%), Điện Biên (1,76%), Hà Giang (2,2%). Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; thẩm định xét duyệt hồ sơ, chi trả chế độ BHXH, BHYT; giám định BHYT được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Tỷ lệ giao dịch điện tử giữa các đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH trong Cụm đạt tỷ lệ 93,29%. 

  Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đã triển khai các chương trình ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội; phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến các chương trình giảm nghèo, thoát nghèo; có những hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn như: BHXH tỉnh Bắc Kan đã tặng 10 máy tính đã qua sử dụng còn tốt cho UBND xã Hoàng Trĩ, huyên Ba Bể; BHXH tỉnh Hà Giang trao quà tết cho gia đình liệt sỹ, tặng quà các cháu học sinh liên trường xã Giàng Chu Phìn 15,5 triệu đồng; BHXH tỉnh Lào Cai ủng hộ xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên 2,6 tấn gạo để giúp đỡ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 2019...

Các đơn vị tích cực triển khai, đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề đồng thời đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Công tác xây dựng, phát hiện nhân tố mới, biểu dương nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được các đơn vị quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng tại đơn vị. Qua đó, tạo động lực lôi cuốn, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: công tác phát triển đối tượng chưa đạt chỉ tiêu đề ra do điều kiện đặc thù của các tỉnh thuộc miền núi vùng cao, công nghiệp chậm phát triển, số doanh nghiệp còn ít và nhỏ lẻ; tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn diễn ra ở các doanh nghiệp...

Tại Hội nghị đại diện một số tập thể điển hình tiên tiến đã có các báo cáo tham luận về các giải pháp, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương đã trao tặng Huân chương lao động, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam, Chiến sỹ thi đua ngành, bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam năm 2019 cho các tập thể, cá nhân trong Cụm thi đua số II.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm; lưu ý những tồn tại, hạn chế như: đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm, một số địa phương tỷ lệ nợ còn cao; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và những năm tiếp theo để xây dựng các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, phổ biến và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; quan tâm đến công tác đào tạo, giáo dục cán bộ viện chức về đạo đức công vụ; tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ, khắc phục các khó khăn, vướng mắc để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. /.

         Một số hình ảnh tại Hội nghị

Trịnh Thị Luyến