Hội nghị tập huấn về công tác thu; khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH, 515/QĐ-BHXH và kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tại Lào Cai

29/06/2020 10:14 AM


Vừa qua, ngày 22, 23/6/2020, BHXH Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tập huấn về công tác thu; khai thác phần mềm nghiệp vụ theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH, 515/QĐ-BHXH và kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng" tại Lào Cai.

Dự và chỉ đạo Hội nghị Về phía BHXH Việt Nam gồm có: đồng chí Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; về phía Bưu Điện Việt Nam có đồng chí Chu Thị Lan Hương – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty bưu điện Việt Nam; cùng các đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ của một số Ban nghiệp vụ liên quan trực thuộc BHXH Việt nam, BHXH và Bưu điện thuộc 17 tỉnh khu vực phía Bắc.

Tại Hội nghị, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ban Thu đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về công tác thu, khai thác các chức năng trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ của ngành đáp ứng các quy trình nghiệp vụ theo các quyết định mới ban hành; đào tạo kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung mới liên quan công tác thu, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo các văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế. - Tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo các văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020...Tiếp theo ý kiến của các tỉnh, Ban thu, Trung tâm công nghệ thông tin đã giải đáp các thắc mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng./.

 

Hằng Nga - Phòng TT&PTĐT