Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân ngoài ngành trên địa bàn Thị xã Sa Pa

29/06/2020 10:27 AM


Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Thị xã Sa Pa, Đồng chí Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội”, Bằng khen của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân ngoài ngành trên địa bàn thị xã Sa Pa có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen gồm: 02 tập thể Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã Sa Pa, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Sa Pa; 01 là Ông Lê Tân Phong - Nguyên Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa; 01 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” cho Ông Sùng A Lềnh, Phó Bí thư thường trực Thị ủy Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

(Đ/c Trần Hồng Sơn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai - trao Bằng khen cho 2 tập thể)

(Đ/c Trần Hồng Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai trao kỷ niệm chương cho Đ/c Sùng  A Lềnh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Sa Pa)

Việc ghi nhận và tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời và là động lực đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong những năm tiếp theo. Mặt khác, cũng cho thấy công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thị xã Sa Pa trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị từ đó hàng năm BHXH Thị xã Sa Pa đều hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của BHXH tỉnh Lào Cai và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Nguyễn Thị Huyền Trang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN