BHXH huyện Bắc Hà tuyên truyền chính sách BHYT tại hội nghị công tác ngành Lao động - TBXH

29/06/2020 03:18 PM


Ngày 16/6/2020, Phòng LĐ-TBXH huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành LĐ-TBXH tại Hội trường Uỷ ban nhân dân (UBND) xã Tả Củ Tỷ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐ-TBXH, lãnh đạo thường trực HĐND-UBND xã Tả Củ Tỷ; đại diện cơ quan BHXH huyện và công chức UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh Hội nghị)

Với phương châm mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên BHXH, BHYT; việc tăng cường tiếp cận tuyên truyền BHXH, BHYT kết hợp với Hội nghị của ngành Lao động; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các xã, thị trấn phát huy vai trò của các tổ chức xã hội đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ được sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, đồng thời, nắm vững những nội dung cơ bản của chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện. Tại Hội nghị, BHXH huyện đã hướng dẫn công chức Văn hoá xã hội các xã, thị trấn rà soát đối tượng được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT theo Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ LĐ-TB và XH quản lý; cập nhật biến động dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp thẻ BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuối liên thông dữ liệu với Bộ tư pháp và ngành BHXH…., chuyển từ tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật sang tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình đưa chính sách BHXH vào cuộc sống ./.

Đỗ Đức Hiệp - BHXH huyện Bắc Hà

  • TIN BÀI LIÊN QUAN