Bảo Yên: Tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 01/07/2020

07/07/2020 08:42 AM


Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT, chung tay hướng tới thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn huyện. BHXH huyện Bảo Yên đã tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách BHYT tại trụ sở cơ quan BHXH,các cơ sở Khám chữa bệnh và UBND các xã trên địa bàn huyện, trên các trục đường phố chính của thị trấnnơi có đông người qua lại.

Treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam trên các tuyến phố

Chủ đề truyền thông: Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thông điệp truyền thông: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân. Tham gia BHYT hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Tham gia BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho thành viên trong gia đình. Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.  BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện. Toàn xã hội chung tay thực hiện BHYT toàn dân

Nội dung truyền thông: Tăng cường truyền thông ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT; Quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Ý nghĩa, giá trị của chế độ BHYT đối với những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng, bệnh mạn tính, bệnh có chi phí KCB lớn. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHYT; Những nỗ lực của Ngành BHXH, Ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức giám định, nâng cao hiệu suất, hiệu quả giám định BHYT, rút ngắn thời gian giám định chi phí KCB BHYT nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người tham gia BHYT. Tuyên truyền cao điểm vận động phát triển tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7. 

Phan Thị Thuyết