Bảo Thắng: Trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho tập thể, cá nhân ngoài ngành

07/07/2020 08:46 AM


Ngày 02/7/2020, tại huyện Bảo Thắng, đồng chí Đường Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Lào Cai, thừa ủy quyền của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho 01 tập thể và 02 cá nhân ngoài ngành trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2019.

(Đ/c Đường Minh Tấn- Phó giám đốc Quản lý, điều hành BHXH tỉnh trao Bằng khen cho Ông Trần Minh Sáng và Bà Thào Thị Mỷ)

Theo Quyết định số 70/QĐ-BHXH ngày 13/01/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân ngoài ngành thuộc tỉnh Lào Cai, các tập thể, cá nhân ngoài ngành được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thuộc huyện Bảo Thắng gồm: tập thể Liên đoàn Lao động huyện Bảo Thắng; 02 cá nhân Ông Trần Minh Sáng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bảo Thắng, Bà Thào Thị Mỷ - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bảo Thắng.

Lương Mến