08/04/2020 09:49 PM

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho người có thẻ BHYT, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1072/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền ...

27/03/2020 03:54 PM

Với truyền thống tốt đẹp trong việc hưởng ứng các cuộc vận động xã hội tình nghĩa, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 956/BHXH-VP ngày 25/3/2020 về việc ...

14/02/2020 05:39 PM

Theo Quyết định số 26/QĐ-BHXH ngày 10/02/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” năm 2019, Kết quả Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” năm 2019 như sau:

06/12/2019 02:01 PM

Thực hiện Chủ trương của Chính phủ, của BHXH Việt Nam việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành BHXH đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, ...

28/11/2019 03:08 PM

Trong thời gian gần đây, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) diễn ra ở nhiều ...

21/11/2019 04:20 PM

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp với nhiều dịch vụ tiện ích, hiện ...

21/11/2019 03:25 PM

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐTN-KVHXH ngày 06/11/2019 của Đoàn Khối CCQ Văn Hóa xã hội tỉnh Lào Cai về việc tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Chung ...

21/11/2019 02:37 PM

Triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN, ...

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Kết quả cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

Bảo hiểm xã hội tỉnh nhà

BHXH tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Thông báo: BHXH tỉnh Lào Cai sắp xếp lại bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh và đổi tên BHXH huyện Sa Pa thành BHXH thị xã Sa Pa

Lào Cai: Ban hành văn bản chỉ đạo về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tra cứu thông tin BHXH, BHYT tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH

Chương trình “Tình nguyện mùa Đông – Chung tay xây dựng nông thôn mới ” tại xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Lào Cai: tập huấn công tác giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định 166/QĐ-BHXH