Thông báo: BHXH tỉnh Lào Cai sắp xếp lại bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh và đổi tên BHXH huyện Sa Pa thành BHXH thị xã Sa Pa

06/12/2019 01:58 PM


BHXH tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy

          Thực hiện Văn bản số 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới và Kế hoạch số 1105/KH-BHXH ngày 29/11/2019 của BHXH tỉnh Lào Cai thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Từ ngày 01/01/2020, BHXH tỉnh Lào Cai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện gắn với tinh giản biên chế cụ thể:

  - Sáp nhập BHXH thành phố về BHXH tỉnh Lào Cai.

          - Sáp nhập Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng BHXH tỉnh thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng.

          - Chuyển nhiệm vụ truyền thông của Văn phòng, bộ phận phát triển đối tượng của phòng Khai thác và phát triển đối tượng về Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng; chuyển nhiệm vụ Thu nợ về phòng Quản lý thu.

          Như vậy, từ ngày 01/01/2020, cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh gồm: 10 phòng nghiệp vụ: Văn phòng, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Truyền thông và phát triển đối tượng, Công nghệ thông tin, Thanh tra Kiểm tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; 08 BHXH huyện, thị xã: BHXH huyện Bảo Thắng, BHXH huyện Bảo Yên, BHXH huyện Văn Bàn, BHXH huyện Bát Xát, BHXH huyện Mường Khương, BHXH huyện Bắc Hà, BHXH huyện Si Ma Cai, BHXH thị xã Sa Pa.

          Hoạt động giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện tại BHXH tỉnh và BHXH thành phố; Việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo quyền lợi của người tham gia cũng như thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Thành phố Lào Cai khi có giao dịch với cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai.

                Đổi tên BHXH huyện Sa Pa thành BHXH thị xã Sa Pa

          Thực hiện Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa theo đó từ ngày 01/01/2020 đổi tên BHXH huyện Sa Pa thành BHXH thị xã Sa Pa. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của BHXH thị xã Sa Pa vẫn được giữ nguyên; BHXH thị xã Sa Pa thực hiện cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia BHXH trên địa bàn thị xã Sa Pa trong quý 1/2020, người tham gia BHYT sử dụng thẻ cũ và thẻ mới song song khi đi khám chữa bệnh trong quý 1/2019, từ ngày 01/4/2020, người tham gia BHYT chỉ sử dụng thẻ BHYT mới khi đi khám chữa bệnh BHYT./.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai