Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Mẫu biểu khác (2)
Trích yếu: Bảng kê chi tiết hồ sơ nộp qua dịch vụ Bưu chính
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực