Số / Ký hiệu: C13-TS
Trích yếu: Mẫu C13-TS
Loại văn bản:
Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
01/04/2017
Ngày có hiệu lực:
01/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
C13-TS: Mẫu C13-TS
Nội dung trong tệp đính kèm
C13-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF