Số / Ký hiệu: Mẫu 01-HSBD
Trích yếu: Giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Mẫu biểu khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Lào Cai
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Lào Cai
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đường Minh Tấn
Ngày ban hành:
13/10/2015
Ngày có hiệu lực:
13/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu 01-HSBD: Giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu 01-HSBDKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF