Số / Ký hiệu: Mẫu số: C80a – HD
Trích yếu: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán
Loại văn bản:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
Bộ tài chính
Lĩnh vực:
Trung ương
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số: C80a – HD: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số: C80a – HDKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF