Số / Ký hiệu: Mẫu số C65-HD2
Trích yếu: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/10/2014
Ngày có hiệu lực:
07/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số C65-HD2: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số C65-HD2Không hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF