Số / Ký hiệu: TK3-TS
Trích yếu: Mẫu TK3-TS
Loại văn bản:
Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
TK3-TS: Mẫu TK3-TS
Nội dung trong tệp đính kèm
TK3-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF