Số / Ký hiệu: Mẫu số 12-HSB
Trích yếu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Loại văn bản:
Chi trả các chế độ BHXH
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 12-HSB: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 12-HSBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF