Số / Ký hiệu: C12-TS
Trích yếu: Mẫu C12-TS
Loại văn bản:
Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
C12-TS: Mẫu C12-TS
Nội dung trong tệp đính kèm
C12-TSKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF