Số / Ký hiệu: Mẫu TK3-TS
Trích yếu: Đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Loại văn bản:
Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu TK3-TS: Đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Nội dung trong tệp đính kèm