Số / Ký hiệu: Mẫu 01-TS
Trích yếu: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử
Loại văn bản:
Mẫu biểu khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu 01-TS: Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử
Nội dung trong tệp đính kèm