Số / Ký hiệu: Hướng dẫn (Mẫu 02-TS)
Trích yếu: Hướng dẫn lập biên bản giao nhận (Mẫu 02-TS)
Loại văn bản:
Mẫu biểu khác
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Hướng dẫn (Mẫu 02-TS): Hướng dẫn lập biên bản giao nhận (Mẫu 02-TS)
Nội dung trong tệp đính kèm