Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (38)
Trích yếu: Giấy ủy quyền
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu D03-TS
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu TK3-TS
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
07/10/2014
Ngày có hiệu lực:
07/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và thiết lập Java
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực