Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (47)
Trích yếu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
07/10/2014
Ngày có hiệu lực:
07/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và thiết lập Java
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH
Ngày ban hành:
16/11/2015
Ngày có hiệu lực:
16/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tài liệu hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
01/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày có hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực