Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chi trả các chế độ BHXH (22)
Trích yếu: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
07/10/2014
Ngày có hiệu lực:
07/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày có hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán
Ngày ban hành:
23/10/2012
Ngày có hiệu lực:
23/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê thuốc thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực