Số / Ký hiệu: 43/HDLN-SYT-BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, thủ tục khám chữa bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Các ban ngành liên quan
Lĩnh vực:
Thủ tục hành chính
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đàm Thị Liên - Nguyễn Thị Thanh Hải
Ngày ban hành:
30/03/2016
Ngày có hiệu lực:
30/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
43/HDLN-SYT-BHXH: Hướng dẫn liên ngành Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, thủ tục khám chữa bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN