Số / Ký hiệu: 1053/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Lào Cai
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Thị Thanh Hải
Ngày ban hành:
07/08/2017
Ngày có hiệu lực:
07/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1053/TB-BHXH: Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc
Nội dung trong tệp đính kèm