Số / Ký hiệu: 1074 /BHXH-GĐBHYT
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Người kí:
Trần Hồng Sơn
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1074 /BHXH-GĐBHYT: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm