Số / Ký hiệu: 460/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Lào Cai
Lĩnh vực:
Văn Bản khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Hồng Sơn
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày có hiệu lực:
03/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
460/TB-BHXH: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Nội dung trong tệp đính kèm