Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (253)
Trích yếu: Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai về việc chuyển đổi thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc các địa bàn thực hiện sáp nhập, đổi tên
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT thuộc thị xã Sa Pa nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT thuộc thị xã Sa Pa nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức tại BHXH tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2020
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc niêm yết công khai kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại đơn vị
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020
Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực