Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (257)
Trích yếu: Văn bản về việc chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
27/02/2020
Ngày có hiệu lực:
27/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Sở Y tế về việc đẩy mạnh ngăn ngừa, xử lý tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHYT
Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày có hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 của người tham gia BHYT trên địa bàn thị xã Sa Pa
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai về việc chuyển đổi thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc các địa bàn thực hiện sáp nhập, đổi tên
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT thuộc thị xã Sa Pa nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT thuộc thị xã Sa Pa nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản của BHXH tỉnh Lào Cai về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức tại BHXH tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực