Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (255)
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ BHYT
Ngày ban hành:
02/12/2014
Ngày có hiệu lực:
02/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
23/09/2014
Ngày có hiệu lực:
23/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thu BHYT đối với công chức, viên chức trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác
Ngày ban hành:
09/06/2014
Ngày có hiệu lực:
09/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
04/03/2014
Ngày có hiệu lực:
04/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thẻ BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2013
Ngày có hiệu lực:
30/12/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng
Ngày ban hành:
30/10/2014
Ngày có hiệu lực:
30/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
19/11/2014
Ngày có hiệu lực:
19/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Ngày ban hành:
30/06/2015
Ngày có hiệu lực:
30/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực