Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (257)
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2020
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc niêm yết công khai kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại đơn vị
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh thuộc Bộ Quốc phòng năm 2020
Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc tham gia Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thể lệ Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày có hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019
Ngày ban hành:
27/06/2019
Ngày có hiệu lực:
27/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực