Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (255)
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế
Ngày ban hành:
13/02/2012
Ngày có hiệu lực:
13/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
Ngày ban hành:
26/06/2013
Ngày có hiệu lực:
26/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
03/05/2013
Ngày có hiệu lực:
03/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC
Ngày ban hành:
04/03/2013
Ngày có hiệu lực:
04/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy trình giám định BHYT
Ngày ban hành:
19/04/2011
Ngày có hiệu lực:
19/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT
Ngày ban hành:
29/12/2014
Ngày có hiệu lực:
29/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hanh Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/11/2011
Ngày có hiệu lực:
22/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực